Om Jättadalen

Företagets strategi är att skapa värdesäkring i fastigheter genom bra förvaltning samt att uthålligt möta och även överträffa hyresgästernas förväntningar. Vi siktar på att kunna hjälpa till att skapa en god livskvalitét för de som väljer att hyra av oss. Detta uppnås genom engagerade medarbetare, professionellt bemötande samt en bra standard på bostaden/verksamhetslokalen och dess utemiljö. Jättadalen ligger i framkant vad det gäller hållbarhet, låg klimatpåverkan och socialt engagemang.

Erfarenheten i Jättadalen kommer genom långt ägande, byggande och förvaltande av många lägenheter, lokaler med butiker, kommunala uthyrningar, LSS boenden m.m.

Jättadalen har genom 40 år i branschen byggt upp ett solitt bolag. Företaget har genom framgångsrikt arbete byggt upp goda finanser och är en idag en väl etablerad aktör på den lokala marknaden gällande fastighetsexploateringar.


Företagets historia

Företaget börjar sin verksamhet när Sigvard Larsson år 1983 förvärvar Sjödalshus AB av Nils Sjöholm.

Under 1983-1997 utgör verksamheten stor tillverkning av monteringsfärdiga trähus, med verksamhet huvudsakligen i Sverige, men även i Tyskland, Norge och USA.

1986 byggs det första egna hyreshuset för egen förvaltning i kvarteret Lönnen i Götene, Fram till 1992 fortsätter byggnationen med fler hyreshus till ca 200 lägenheter.

1990-talets finanskris är svår, men efter många tuffa år reser sig företaget igen i början på 2000-talet. Flera fastigheter förvärvas och genom fortsatt utveckling är bolaget vad det är idag.

2018 görs den hittills största satsning, när man uppför 80 lägenheter i två trähus på Frostaliden i Skövde.

2021 säljs alla hyresfastigheter till Fortinova, men man behåller sitt säte på Karlsfors Gård, utvecklingsprojektet Sjölunda Strand och varumärket Jättadalen.

Ägare/VD

 

David Larsson
E-post david.larsson@jattadalen.se 

Sigvard Larsson, 1989